Algemene voorwaarden

De KrullevaarDe verkoper
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door de Krullevaar, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper.
Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de algemene voorwaarden akkoord gaat. Door te bestellen verklaart U ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk te zijn over uw aankoopdaad.

Naam: De Krullevaar
Vestigingsadres: Parkheidestraat 51
3128 Baal - Belgie
(eveneens bezoekadres)
Telefoonnummer: 0484 59 20 90 [bereikbaar tot 23u])
E-mailadres: info@dekrullevaar.be
KvK-nummer:2.158.874.857
BTW-identificatienummer:BE0886.702.833

Bestelling
Alle prijzen op de website van De Krullevaar zijn in Euro, inclusief 21% BTW, exclusief verzendkosten.

De prijzen op deze website worden onder voorbehoud vermeld.

Een koopovereenkomst komt pas tot stand wanneer je een opdrachtbevestiging van De Krullevaar hebt ontvangen. Wanneer een artikel niet meer op voorraad is zal De Krullevaar zo snel mogelijk contact met je opnemen om een vergelijkbare aanbieding te doen. Je hebt in dat geval altijd recht op teruggave van het betaalde bedrag. De bestelling wordt bevestigd door middel van een e-mail. Mocht je binnen 24 uur geen e-mail hebben ontvangen, neem dan contact op met De Krullevaar. We kijken het dan zo snel mogelijk na.

Betaling
Particulieren dienen vooraf te betalen. De Krullevaar zal het artikel leveren nadat de betaling is ontvangen. De levertijd begint op het moment dat De Krullevaar de betaling heeft ontvangen.

Bedrijven kunnen kiezen voor een betaling met factuur bij levering. Gelieve hiervoor met ons contact op te nemen via info@dekrullevaar.be.

Levering
Binnen drie werkdagen na ontvangst van de betaling, wordt het pakje aan de Post overhandigd, wij verzenden onze pakjes met Taxipost. Mocht U op het moment van afgifte niet thuis zijn, dan kunt U het pakket op het postkantoor bij U in de buurt ophalen.
Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
Overschrijding van de overééngekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding of niet nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overéénkomst mocht voortvloeien. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

De Krullevaar neemt een deel van de verzendkosten voor eigen rekening. Bij een bestelling vanaf € 99,00 vallen de verzendkosten weg voor verzending binnen Benelux (behoudens wanneer uitdrukkelijk anders vermeld bij de productinformatie).

Klachten
Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

Waarborg
De waarborg van de verkoper beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.
De verkoper is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële of andere schade, van welke aard ook, die de klant of een derde zou lijden bij het gebruik van de goederen.

Recht op verzaking / Recht van retour
Solden -of uitverkoopartikelen vallen buiten het verzaking -en retourrecht. In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de wet heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar De Krullevaar, Parkheidestraat 51, 3128 Baal, België.
De verkoper behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan de verkoper of de leverancier van het artikel.


Scheidbaarheid
Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten afgesloten met Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.