Verzending & Retourneren

Overzicht van de verzendkosten  Zone 1 Zone 2 Zone 3
Brievenbuspost¹
€ 1,70² / € 2,50³
€ 6,00
€ 6,00
Pakketje tot 2 kg
€ 4,00
€ 8,50
€ 12,50
Pakketje tot 5 kg
€ 4,50
€ 10,00
€ 15,00
Pakketje tot 10 kg
€ 6,00
€ 12,00
€ 20,00
Pakketje tot 20 kg
€ 7,50
€ 12,00
€ 20,00
Pakketje tot 30 kg
€ 9,00
€ 20,00
€ 40,00
Radio Flyer producten
€12,50
€ 12,50
Op Aanvraag

¹ Pakket of brief niet groter dan 23 x 35 cm en niet dikker dan 3 cm

² max 350 gram

³ max 400gram

Zone 1: binnen België

Zone 2: Nederland en Luxemburg

Zone 3: Frankrijk, Duitsland en Verenigd Koninkrijk
Levering
Binnen drie werkdagen na ontvangst van de betaling, wordt het pakje aan de Post overhandigd, wij verzenden onze pakjes met Taxipost. Mocht U op het moment van afgifte niet thuis zijn, dan kunt U het pakket op het postkantoor bij U in de buurt ophalen.
Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
Overschrijding van de overééngekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding of niet nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overéénkomst mocht voortvloeien. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Recht op verzaking / Recht van retour
Solden -of uitverkoopartikelen vallen buiten het verzaking -en retourrecht. In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de wet heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar De Krullevaar, Parkheidestraat 51, 3128 Baal, België.
De verkoper behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan de verkoper of de leverancier van het artikel.